Biuro Prasowe
TVN I DISCOVERY POLSKA

tel. (+48) 22 856 60 60    fax. (+48) 22 856 64 95

Informacje prasowe

Do pobrania
więcej »
Kontakt
Kontakt dla widzów
e-mail: widzowie@tvn.pl
tel. (+48) 22 856 61 61
Biuro Prasowe
e-mail: press@tvn.pl

tel. (+48) 22 856 60 60
fax. (+48) 22 859 65 94
RSS

Znakomite wyniki Grupy TVN dzięki doskonałemu otwarciu sezonu jesiennego

Data publikacji: 8 listopada 2013 Data aktualizacji: 8 listopada 2013 RSS
Grupa TVN opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2013 r.
·         Grupa TVN ponownie wyprzedziła pozostałych nadawców potwierdzając swoją pozycję lidera oglądalności w komercyjnej grupie docelowej na otwarciu sezonu jesiennego:
Dzięki ogromnej popularności jesiennej ramówki kanały TVN osiągnęły we wrześniu łączny udział 24,1%.
Średni udział w oglądalności w trzecim kwartale wzrósł rok do roku o 0,9 punktu procentowego do 21,8%.
·         Przychody Grupy ustabilizowały się w trzecim kwartale na poziomie 310 mln zł, z marginalnym spadkiem o 0,3%, odzwierciedlając przede wszystkim stopniową stabilizację rynku reklamy telewizyjnej. Dzięki temu spadek przychodów za 9 miesięcy zwolnił do 3,0% skutkując w tym okresie kwotą 1.094 milionów zł.
Przychody ze sprzedaży czasu reklamowego były w trzecim kwartale niższe o 3,4%, w porównaniu do rynku, którego spadek szacujemy na 3,3%.[1]
·         Skorygowana EBITDA[2] w trzecim kwartale i dziewięciu miesiącach wzrosła odpowiednio do kwot 91 milionów zł i 347 milionów złotych, i była wyższa od raportowanej EBITDA głównie ze względu na 7 milionów zł dywidendy otrzymanej od nC+. Marża wzrosła rok do roku w trzecim kwartale do 29,4% z 27,2%, poprawiając wynik dziewięciu miesięcy do 31,8% wobec 28,2% w analogicznym okresie 2012 roku.
Raportowana EBITDA obniżyła się o 2,5% do 83 milionów zł w trzecim kwartale, odzwierciedlając marginalny wpływ przychodów i udziału w stratach jednostek stowarzyszonych. Wynik narastająco wzrósł o 6,4% w efekcie oszczędności kosztów zrealizowanych w pierwszej połowie roku.
·         Nasza strategiczna spółka stowarzyszona – nC+ – miała na koniec września 2,2 miliona abonentów, z miesięcznym ARPU w okresie dziewięciu miesięcy na poziomie 64,1 złi osiągnęła w tym okresie przychody na poziomie 1,7 miliarda zł.
·         Strata netto Grupy TVN wyniosła 171 milionów zł w trzecim kwartale i 249 milionów zł narastająco za dziewięć miesięcy, głównie w wyniku obciążenia kosztami wcześniejszej spłaty obligacji Senior Notes 10,75%.
·         Wskaźnik Długu Netto do skorygowanej EBITDA[3] wzrósł do 4,4 na skutek premii za wczesny wykup obligacji podczas gdy zadłużenie brutto zostało zmniejszone o kwotę 807 milionów zł w wyniku pomyślnego refinansowania.

Markus Tellenbach, Prezes Zarządu, powiedział:
“Świetne otwarcie sezonu jesiennego potwierdza wiodącą pozycję Grupy TVN na rynku oglądalności osiągniętą w drugim kwartale, motywując nas do dalszego wzmacniania tej pozycji w warunkach rosnącej konkurencyjności wśród nadawców telewizyjnych. Przychody oraz EBITDA w trzecim kwartale były w pełni zgodne z naszymi oczekiwaniami i potwierdzają stabilizację rynku reklamy telewizyjnej w 2013 r.
W czwartym kwartale nadal obserwujemy wysoki popyt na reklamę telewizyjną oraz stopniowy wzrost udziału sprzedaży czasu reklamowego wg cennika kosztem sprzedaży punktów ratingowych, co stanowi wyraźną wskazówkę dalszej poprawy sytuacji na rynku. Dlatego też Zarząd podtrzymuje wcześniejsze oczekiwania na rok 2013.
Jednocześnie postępująca poprawa sytuacji gospodarczej, która przekłada się na wzrost popytu i cen reklamy telewizyjnej pozwalają w chwili obecnej oczekiwać niskiego jednocyfrowego wzrostu rynku w przyszłym roku. Odbudowujący się rynek w połączeniu z naszym bilansem wzmocnionym dzięki udanemu refinansowaniu i częściowemu oddłużeniu powinny prowadzić do dalszej poprawy naszej rentowności operacyjnej i netto.”
W milionach zł
Trzy miesiące
zakończone
30 września, 2013
Trzy miesiące
zakończone
30 września, 2012
Zmiana
Przychody
310
311
- 0,3%
Segment TV
303
304
- 0,4%
Skorygowana EBITDA
91
85
+ 7,7%
Skorygowana marża EBITDA
29,4%
27,2%
+ 1,2pp
Raportowana EBITDA
83
85
- 2,5%
Raportowana marża EBITDA
26,6%
27,2%
- 0,6pp

W milionach zł
Dziewięć miesięcy zakończonych
30 września, 2013
Dziewięć miesięcy zakończonych
30 września, 2012
Zmiana
Przychody
1 094
1 128
- 3,0%
Segment TV
1 073
1 104
- 2,8%
Skorygowana EBITDA
347
318
+ 9,4%
Skorygowana marża EBITDA
31,8%
28,2%
+ 3,6pp
Raportowana EBITDA
338
318
+ 6,4%
Raportowana marża EBITDA
30,9%
28,2%
+ 2,7pp

Grupa TVN – Pozycja lidera oglądalności zapewnia zrównoważone wyniki na tle stabilizującego się rynku reklamy telewizyjnej
Przychody Grupy TVN ustabilizowały się w trzecim kwartale na poziomie 310 milionów zł, w wyniku:
·         Sprzedaży reklamowego czasu antenowego niższej o 3,4% w porównaniu do naszego szacunku spadku rynku reklamy spotowej o 3,3%[4],
·         Znacznego wzrostu przychodów ze sponsoringu o 26,2%,
·         Opłat za kanały tematyczne niższych o 4,3%, co odzwierciedla niższą efektywną cenę na abonenta,
·         Rosnących prowizji z usług Premium TV w ramach pozostałych przychodów.
W efekcie, przychody w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 r. spadły o 3% i wyniosły 1.094 miliony zł.
Skorygowana EBITDA wzrosła w trzecim kwartale o 7 milionów zł rok do roku, odzwierciedlając stabilne przychody i koszty oraz wzrost pochodzący z dywidendy otrzymanej od nC+. Skorygowana EBITDA za okres dziewięciu miesięcy wzrosła o 30 milionów zł, czyli 9,4%, i wyniosła 347 milionów zł głównie dzięki znacznym oszczędnościom zrealizowanym w pierwszej połowie 2013 roku, które przekroczyły wpływ niższych przychodów. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 29,4% w trzecim kwartale (wzrost o 1,2 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego roku) i ​​31,8%w okresie dziewięciu miesięcy (wzrost o 3,6 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego roku).
Raportowana EBITDA obniżyła się w trzecim kwartale o 2,5% rok do roku, do 83 milionów zł, w efekcie nieznacznego negatywnego wpływu niższych przychodów i udziału w stratach jednostek stowarzyszonych. Raportowana EBITDA za okres dziewięciu miesięcy osiągnęła 338 milionów zł, o 6,4% więcej rok do roku, ponownie dzięki oszczędności zrealizowanym w pierwszej połowie roku.
Wynik finansowy w trzecim kwartale wyniósł -239 milionów zł w porównaniu do -13 milionów zł w 2012 roku, odzwierciedlając głównie -206 milionów zł jednorazowych kosztów związanych z wczesnym wykupem obligacji Senior Notes 10,75%. W okresie dziewięciu miesięcy wynik finansowy wyniósł -559 milionów zł obejmujące odsetki, wyżej wymienione koszty wcześniejszej spłaty obligacji oraz ujemne różnice kursowe.
Wynik netto w okresie osiągnął -171 milionów zł straty w trzecim kwartale, głównie w efekcie jednorazowego negatywnego wpływu kosztów finansowych. Podobnie, wynik za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 roku wyniósł -249 milionów zł.
Wynik netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. wyniósł -170 milionów zł w trzecim kwartale i -244 milionów zł w okresie dziewięciu miesięcy.
Zadłużenie netto na dzień 30 września 2013 roku, wyniosło 2,22 miliarda zł, a wskaźnik Długu Netto do skorygowanej EBITDA osiągnął poziom 4,4. Wzrost Długu Netto oraz jego stosunku do skorygowanej EBITDA w porównaniu do wyników na koniec zeszłego roku odzwierciedla głównie wpływ kosztów związanych z wczesnym wykupem obligacji Senior Notes 10,75%. Jednocześnie w wyniku pomyślnego refinansowania tych obligacji, Dług Brutto został obniżony o 807 milionów zł, podczas gdy średni koszt długu spadł do 7,5%.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.investor.tvn.pl

[1] Wyłącznie czas antenowy, bez sponsoringu.
[2] Raportowana EBITDA skorygowana o udział w zysku / stracie jednostek stowarzyszonych oraz dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych.
[3] Szczegółowe informacje odnośnie wskaźnika w nocie 22.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TVN.
[4] Wyłącznie czas antenowy, bez sponsoringu.

Pozostałe informacje

Natalia Hatalska kolejnym gościem specjalnym konferencji tv day

20.03.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje w Warszawie III edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Kolejnym potwierdzonym gościem specjalnym jest jedna z najbardziej uznanych i wpływowych analityków trendów na polskim rynku – Natalia Hatalska. więcej

TVN testuje technologię HbbTV

07.03.2019  |
25 lutego stacja TVN uruchomiła na swoim głównym kanale testową aplikację telewizji hybrydowej. W ramach tej usługi widzowie korzystający z naziemnej telewizji otrzymują dodatkowe treści takie jak: rozszerzony program telewizyjny czy interaktywne sondy powiązane z aktualnie emitowanymi programami. Platforma powstała przy współpracy z Emitel - operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej. więcej

Konferencja tv day: 3 edycja. 3 oblicza telewizji. 3 gości specjalnych!

25.02.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje trzecią edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Na scenie w Warszawie staną światowej sławy eksperci: Andrew Davis, Jenni Romaniuk oraz Karen Nelson-Field. więcej
12345 ...66 Następne
Przejdź do:/66