Biuro Prasowe
TVN I DISCOVERY POLSKA

tel. (+48) 22 856 60 60    fax. (+48) 22 856 64 95

Informacje prasowe

Do pobrania
więcej »
Kontakt
Kontakt dla widzów
e-mail: widzowie@tvn.pl
tel. (+48) 22 856 61 61
Biuro Prasowe
e-mail: press@tvn.pl

tel. (+48) 22 856 60 60
fax. (+48) 22 859 65 94
RSS

TVN Z WYŻSZYMI PRZYCHODAMI REKLAMOWYMI I STABILNĄ SKORYGOWANĄ EBITDA W SŁABSZYM OTOCZENIU RYNKOWYM

Data publikacji: 4 sierpnia 2015 Data aktualizacji: 7 sierpnia 2015 RSS
TVN S.A. publikuje wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2015 roku.
 • Przychody TVN zwiększyły się do 808 milionów zł w pierwszym półroczu tego roku po wzroście o 2,7% w drugim kwartale, co odzwierciedla przede wszystkim dobre wyniki oglądalności kanałów tematycznych TVN w efekcie czego przychody związane z reklamą wzrosły o 3,6%.
 • Skorygowany wynik EBITDA1 za okres sześciu miesięcy wzrósł rok do roku o 0,9%i wyniósł 265 milionów zł w wyniku poprawy przychodów w drugim kwartale skompensowanego z nadwyżką przez inwestycje w wiosenną ofertę programową.
  • Raportowana EBITDA w drugim kwartale i w pierwszej połowie roku odzwierciedla głównie wpływ jednorazowych kosztów związanych z transakcją zmiany kontroli, które obniżyły raportowany wynik EBITDA odpowiednio o 10% i 20%, pomimo wzrostu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych.
 • Udział portfolio kanałów TVN w całodziennej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej wzrósł rok do roku do 22,1% w drugim kwartale, przy wysokich wynikach kanałów tematycznych, które zrekompensowały mniejszą popularność głównego kanału.
 • nC+ – strategiczna spółka stowarzyszona TVN – miała na koniec czerwca 2,1 miliona abonentów, z miesięcznym ARPU na poziomie 68,0 zł i przychodami w wysokości 1.041 milionów zł w pierwszej połowie roku. EBITDA za ten okres wyniosła 210 milionów zł, a udział TVN w zysku nC+ osiągnął 29 milionów zł.
 • Wynik netto zmniejszył się do 37 milionów zł w drugim kwartale ze względu na zmianę rok do roku wpływu różnic kursowych z dodatniego na ujemny, podczas gdy wynik półroczny spadł o 8% do 116 milionów zł odzwierciedlając jednorazowe koszty transakcji zmiany kontroli, przewyższające poprawę wyniku finansowego netto.
 • Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA poprawił się do 3,6 z 3,9 na koniec ubiegłego roku w wyniku wysokich przepływów pieniężnych i korzystnej zmiany kursów walutowych.
 • Scripps Networks Interactive Inc. w dniu 1 lipca sfinalizował transakcję nabycia 52,7% udziałów w TVN oraz w dniu 6 lipca ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji TVN po cenie 20 zł za akcję. Zarząd TVN wydał pozytywną opinię na temat warunków wezwania. Wezwanie potrwa od 24 lipca do 24 sierpnia.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN zatwierdziło uchwałę Zarządu w sprawie dywidendy w wysokości 102 milionów zł z zysku za 2014 rok, która została wypłacona w całości w dniu 3 lipca.

  1 Raportowana EBITDA skorygowana o udziały w zysku / stracie jednostek stowarzyszonych, dystrybucję otrzymaną od jednostek stowarzyszonych, jednorazowe koszty transakcji oraz utratę wartości inwestycji.


  Markus Tellenbach, Prezes Zarządu, powiedział:

  „Wyniki TVN w pierwszej połowie roku odzwierciedlają niższą niż oczekiwana oglądalność oferty programowej głównego kanału w połączeniu z niższą dynamiką rynku, którą przypisujemy niepewności związanej z wyborami prezydenckimi w Polsce oraz sytuacją ekonomiczną Grecji i jej potencjalnym wpływem na Unię Europejską. W takim otoczeniu rynkowym utrzymaliśmy rentowność na poziomie skorygowanej EBITDA dzięki zbilansowaniu wzrostu przychodów oraz kosztów operacyjnych, związanych głównie z dalszymi nakładami na ofertę programową.

  Z optymizmem rozpoczynamy drugą połowę roku, ponieważ poziom zamówień na lipiec i sierpień wskazuje na przyspieszenie wzrostu rynku, co TVN wykorzysta dzięki jesiennej ofercie programowej wprowadzając nowe programy i seriale."

 

W milionach zł

Trzy miesiące

zakończone

30 czerwca 2015 r.

Trzy miesiące

zakończone

30 czerwca 2014 r.

Zmiana
Przychody 445 434 + 2,7%
Skorygowana EBITDA 173
175 - 1,3%
Skorygowana marża EBITDA 38,9% 40,4% - 1,6pp
Raportowana EBITDA 164 183 - 10,1%
Raportowana marża EBITDA 36,8% 42,1% - 5,2pp

W milionach zł

Sześć miesięcy

zakończonych

30 czerwca 2015 r.

Sześć miesięcy

zakończonych

30 czerwca 2014 r.

Zmiana
Przychody 808 784 + 3,1%
Skorygowana EBITDA 265 262 + 0,9%
Skorygowana marża EBITDA 32,8% 33,5% - 0,7pp
Raportowana EBITDA 223 278 - 19,7%
Raportowana marża EBITDA 27,6% 35,5% - 7,8pp

 

Wybrane dane finansowe Grupy TVN

Przychody TVN poprawiły się o 2,7% do 445 milionów zł w II kwartale, głównie w wyniku:

 • Wzrostu sprzedaży reklamy telewizyjnej o 3,2%,
 • Przychodów ze sponsoringu wyższych o 1,9%,
 • Wyższych o 1,4% opłat abonamentowych,
 • Poprawy przychodów z reklamy online o 7,3%,

  W rezultacie, przychody w pierwszym półroczu wyniosły 808 milionów zł i były wyższe o 3,1% rok do roku.

  Skorygowana EBITDA w drugim kwartale obniżyła się o 1,3% rok do roku, do 173 milionów złw wyniku inwestycji w ofertę programową wyższych niż wzrost przychodów. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 38,9% w porównaniu do 40,4% w drugim kwartale 2014 roku. Wraz ze wzrostem skorygowanej EBITDA o 5,3% w pierwszym kwartale, wynik za okres sześciu miesięcy osiągnął 265 milionów zł i wzrost o 0,9% rok do roku.

  Raportowana EBITDA wyniosła w drugim kwartale 164 miliony zł, co przekłada się na spadeko 10,1% rok do roku i odzwierciedla wpływ 17 milionów zł jednorazowych kosztów związanychz transakcją zmiany kontroli, które z nadwyżką zniwelowały poprawę udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych. Raportowana marża również odnotowała spadek do poziomu 36,8% z 42,1%w drugim kwartale 2014 roku. Powyższe czynniki spowodowały obniżenie półrocznej raportowanej EBITDA o 19,7% do 223 milionów zł w efekcie kosztów transakcji zmiany kontroli, które łącznie wyniosły 65 milionów zł. Raportowana marża EBITDA w tym okresie spadła rok do roku do 27,6%z 35,5%.

  Wynik finansowy wyniósł w drugim kwartale -106 milionów zł, w porównaniu do -41 milionów złw drugim kwartale ubiegłego roku. Jest to efekt zmiany wpływu różnic kursowych z dodatniegow wysokości 6 milionów zł na ujemny w wysokości 59 milionów zł w drugim kwartale tego roku. Niemniej wynik finansowy za pierwsze półrocze osiągnął -59 milionów zł i był wyższy niż -117 milionów zł w roku ubiegłym, co wynika z niższych kosztów odsetkowych, braku kosztów związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji oraz pozytywnego wpływu umocnienia się złotego do eurow okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r.

  Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. osiągnął w drugim kwartale 37 milionów zł,a w okresie sześciu miesięcy: 116 milionów zł, w porównaniu do wartości ubiegłorocznych, odpowiednio: 115 milionów zł i 126 milionów zł.

  Dług netto został zredukowany do 1,9 miliarda zł na dzień 30 czerwca 2015 roku przy wskaźniku zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA obniżonym do poziomu 3,6x.

Pozostałe informacje

Natalia Hatalska kolejnym gościem specjalnym konferencji tv day

20.03.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje w Warszawie III edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Kolejnym potwierdzonym gościem specjalnym jest jedna z najbardziej uznanych i wpływowych analityków trendów na polskim rynku – Natalia Hatalska. więcej

TVN testuje technologię HbbTV

07.03.2019  |
25 lutego stacja TVN uruchomiła na swoim głównym kanale testową aplikację telewizji hybrydowej. W ramach tej usługi widzowie korzystający z naziemnej telewizji otrzymują dodatkowe treści takie jak: rozszerzony program telewizyjny czy interaktywne sondy powiązane z aktualnie emitowanymi programami. Platforma powstała przy współpracy z Emitel - operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej. więcej

Konferencja tv day: 3 edycja. 3 oblicza telewizji. 3 gości specjalnych!

25.02.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje trzecią edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Na scenie w Warszawie staną światowej sławy eksperci: Andrew Davis, Jenni Romaniuk oraz Karen Nelson-Field. więcej
12345 ...66 Następne
Przejdź do:/66