Biuro Prasowe
TVN I DISCOVERY POLSKA

tel. (+48) 22 856 60 60    fax. (+48) 22 856 64 95

Informacje prasowe

Do pobrania
więcej »
Kontakt
Kontakt dla widzów
e-mail: widzowie@tvn.pl
tel. (+48) 22 856 61 61
Biuro Prasowe
e-mail: press@tvn.pl

tel. (+48) 22 856 60 60
fax. (+48) 22 859 65 94
RSS

TVN publikuje wyniki finansowe z drugi kwartał i pierwsze półrocze 2014 roku

Data publikacji: 27 sierpnia 2014 Data aktualizacji: 27 sierpnia 2014 RSS
Poprawa sprzedaży TVN po słabszym drugim kwartale pozwala oczekiwać średniego jednocyfrowego wzrostu rocznych przychodów związanych z reklamą.

 

 • Przychody TVN wzrosły w pierwszym półroczu do 784 milionów zł po minimalnym  spadku o 0,5% w drugim kwartale, co odzwierciedla przede wszystkim słabsze wyniki oglądalności głównego kanału w sezonie wiosennym.
  • Przychody związane z reklamą w pierwszej połowie roku wzrosły o 3,7% na skutek dalszej poprawy przychodów Premium TV w drugim kwartale.
 • Skorygowany wynik EBITDA[1] za okres sześciu miesięcy wyniósł 262 miliony zł w wyniku wzrostu rok do roku o 2,6% w drugim kwartale przy marży przekraczającej 40%. Wzrost
  w drugim kwartale był przede wszystkim efektem ściśle kontrolowanej bazy kosztowej oraz dystrybucji zysków do akcjonariuszy przez Onet.
  • Raportowana EBITDA również ponownie wzrosła i wyniosła w pierwszym półroczu 278 milionów zł dzięki przyrostowi o 16% w drugim kwartale, będącemu efektem postępującej poprawy wyników jednostek stowarzyszonych, w których TVN osiągnął udział w zysku w wysokości 15 milionów zł w porównaniu ze stratą 14 milionów zł
   w drugim kwartale ubiegłego roku.
  • Udział całego portfolio kanałów TVN w całodziennej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej spadł rok do roku do 21,9% w drugim kwartale, głównie z powodu słabej popularności oferty programowej głównego kanału wśród widzów.
  • nC+ – strategiczna spółka stowarzyszona TVN – miała na koniec czerwca 2,2 miliona abonentów post-paid, z miesięcznym ARPU na poziomie 67,6 zł i przychodami w wysokości 1.072 milionów zł w pierwszej połowie roku. EBITDA za ten okres wyniosła 221 milionów zł, a udział TVN w zysku nc+ osiągnął 22 miliony zł.
  • Wynik netto na poziomie 115 milionów zł w drugim kwartale odzwierciedla poprawę wyniku finansowego i podnosi półroczny zysk netto do 126 milionów zł, co stanowi wzrost o 200 milionów zł w stosunku do wyniku sprzed roku.
  • Wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA poprawił się do 4,1 z 4,3 na koniec pierwszego kwartału, w wyniku wysokich przepływów pieniężnych i korzystnych zmian kursów walutowych.
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN zatwierdziło program skupu akcji własnych w wysokości do 500 milionów zł i nieprzekraczający 10% akcji TVN na lata 2014‑2015.
   • W dniu 11 czerwca TVN rozliczył pierwszą fazę skupu akcji własnych: łącznie nabyto 5.000.000 akcji, z czego 2.445.500 zostało sprzedanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, po cenie 20 zł za akcję, a łączny wydatek na skup akcji własnych wyniósł 100 milionów zł.
   • Zarząd spodziewa się, że kolejna oferta zakupu akcji o wartości w przedziale
    120-150 milionów zł zostanie przeprowadzona pod koniec roku 2014.


Markus Tellenbach, Prezes Zarządu, powiedział:

”Przychody TVN w drugim kwartale odzwierciedlają głównie wpływ słabszych wyników oglądalności osiągniętych na tle światowych wydarzeń sportowych emitowanych przez telewizję publiczną, podczas gdy wzrost zasięgu i nowe kanały platformy cyfrowej telewizji naziemnej korzystały z efektu rynkowej nowości. Mimo to, nasza orientacja na rentowność działania dała efekt w postaci marży EBITDA przekraczającej 40% oraz jeszcze większą poprawę wyniku netto. Wyciągnęliśmy również wnioski z wyników naszej wiosennej ramówki programowej i wprowadziliśmy znaczne zmiany do oferty w sezonie jesiennym, który – jak oczekujemy - będzie korzystniejszy dla TVN. Bieżące poziomy sprzedaży wskazują, że w trzecim kwartale można oczekiwać wysokiego jednocyfrowego tempa wzrostu przychodów Grupy TVN związanych z reklamą.

Jednocześnie chciałbym poinformować naszych interesariuszy, że TVN zdecydował odejść od szacowania wartości i wzrostu rynku z powodu braku przejrzystych danych od pozostałych uczestników rynku oraz znacznej zmiany jego dynamiki w efekcie pozytywnej reakcji widzów na ofertę cyfrowej telewizji naziemnej. Dlatego też komunikacja oczekiwań Spółki będzie się teraz odnosiła do przychodów związanych z reklamą oraz całkowitych skonsolidowanych przychodów Grupy TVN. Biorąc pod uwagę spodziewaną dynamikę trzeciego kwartału, wydaje się zatem prawdopodobne, że szacunki tempa całorocznego wzrostu przychodów Grupy TVN związanych z reklamą będą również jednocyfrowe, na średnim poziomie. Natomiast skonsolidowane przychody Grupy TVN osiągną najprawdopodobniej niższą stopę wzrostu, ze względu na dalszy spadek przychodów z opłat za kanały tematyczne oraz sprzedaży usług.”


W milionach zł

Trzy miesiące

zakończone

30 czerwca 2014 r.

Trzy miesiące

zakończone

30 czerwca 2013 r.

Zmiana

Przychody

434

436

- 0,5%

Skorygowana EBITDA

175

171

+ 2,6%

Skorygowana marża EBITDA

40,4%

39,2%

+ 1,2pp

Raportowana EBITDA

183

157

+ 15,9%

Raportowana marża EBITDA

42,1%

36,1%

+ 6,0pp

 

 

 

 

 

 

W milionach zł

Sześć miesięcy

zakończonych

30 czerwca 2014 r.

Sześć miesięcy

zakończonych

30 czerwca 2013 r.

Zmiana

Przychody

784

772

+ 1,6%

Skorygowana EBITDA

262

256

+ 2,4%

Skorygowana marża EBITDA

33,5%

33,2%

+ 0,3pp

Raportowana EBITDA

278

255

+ 9,0%

Raportowana marża EBITDA

35,5%

33,1%

+ 2,4pp

 

Wybrane dane finansowe Grupy TVN - Poprawa EBITDA oraz wyniku netto pomimo słabszych przychodów w drugim kwartale

Przychody TVN zmniejszyły się nieznacznie o 0,5% osiągając 434 milionów zł w drugim kwartale, głównie w wyniku:

 • Spadku sprzedaży czasu antenowego o 1,1%,
 • Sponsoringu niższego o 7,4%,
 • Dalszego wzrostu prowizji z usług brokerskich Premium TV, który zrekompensował wyżej wymienione spadki dając w efekcie wzrost przychodów związanych z reklamą o 1,4 %,
 • Ciągłej poprawy przychodów z reklamy online video,
 • Nadal malejących opłat za kanały tematyczne.

Przychody w pierwszym półroczu wyniosły łącznie 784 milionów zł, co stanowi wzrost o 1,6% rok do roku.

Skorygowana EBITDA w drugim kwartale wzrosła o kolejne 4 miliony zł rok do roku osiągając
175 milionów zł, na skutek ograniczenia wzrostu kosztów na poziomie 0,5%, podczas gdy otrzymana
z Onetu dystrybucja do akcjonariuszy w wysokości  8 milionów zł zapewniła wzrost skorygowanej EBITDA. Skorygowana marża EBITDA wyniosła 40,4% w porównaniu do 39,2% w drugim kwartale 2013 roku. Skorygowana EBITDA za okres sześciu miesięcy wzrosła do 262 milionów zł, czyli o 2,4% rok do roku.

Raportowana EBITDA wyniosła w drugim kwartale 183 milionów zł, przy stopie wzrostu 15,9% rok do roku, głównie w efekcie poprawy wyników netto jednostek stowarzyszonych z zeszłorocznych start na tegoroczne zyski. Raportowana marża wzrosła z 36,1% do 42,1%. W wyniku powyższego półroczna EBITDA wzrosła o 9% do 278 milionów zł, przy poprawie marży o 2,4 punktu procentowego rok do roku, do poziomu 35,5%.

Wynik finansowy poprawił się do -41 milionów zł w drugim kwartale, w porównaniu do -76 milionów zł w poprzednim kwartale i do -177 milionów zł w drugim kwartale ubiegłego roku. Było to efektem niższego zadłużenia, obniżenia średniej stopy oprocentowania długu oraz silniejszego kursu wymiany złotego do euro. Dało to poprawę półrocznego wyniku do -117 milionów zł z -320 milionów zł w roku ubiegłym.

Zysk netto w okresie wyniósł w drugim kwartale 114 milionów zł, a w pierwszej połowie roku
124 miliony zł.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. osiągnął w drugim kwartale 115 milionów zł,
a w okresie sześciu miesięcy 126 milionów zł, w porównaniu do ubiegłorocznych strat w wysokości odpowiednio: 30 i 74 milionów zł.

Dług netto został zredukowany do 2,1 miliarda zł na dzień 30 czerwca 2014 roku przy wskaźniku zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA obniżonym do 4,1x.[1] Raportowana EBITDA skorygowana o udział w zysku / stracie jednostek stowarzyszonych, dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych oraz utratę wartości inwestycji..

Pozostałe informacje

Natalia Hatalska kolejnym gościem specjalnym konferencji tv day

20.03.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje w Warszawie III edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Kolejnym potwierdzonym gościem specjalnym jest jedna z najbardziej uznanych i wpływowych analityków trendów na polskim rynku – Natalia Hatalska. więcej

TVN testuje technologię HbbTV

07.03.2019  |
25 lutego stacja TVN uruchomiła na swoim głównym kanale testową aplikację telewizji hybrydowej. W ramach tej usługi widzowie korzystający z naziemnej telewizji otrzymują dodatkowe treści takie jak: rozszerzony program telewizyjny czy interaktywne sondy powiązane z aktualnie emitowanymi programami. Platforma powstała przy współpracy z Emitel - operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej. więcej

Konferencja tv day: 3 edycja. 3 oblicza telewizji. 3 gości specjalnych!

25.02.2019  |
W środę, 27 marca, Biuro Reklamy TVN Media organizuje trzecią edycję konferencji tv day, międzynarodowego wydarzenia poświęconego roli telewizji we współczesnym świecie komunikacji marketingowej. Na scenie w Warszawie staną światowej sławy eksperci: Andrew Davis, Jenni Romaniuk oraz Karen Nelson-Field. więcej
12345 ...66 Następne
Przejdź do:/66